Vì sao nhiều gia đình trẻ sớm tan vỡ?

Vì sao nhiều gia đình trẻ sớm tan vỡ?