Lời khuyên từ người khác

Lời khuyên từ người khác

Banwarilal là một nông dân thật thà và chất phác, anh luôn tin tất cả những gì người khác nói, điều này cũng tốt nhưng do quá tin như vậy nên Banwarilal quên rằng mình cũng cần phải suy nghĩ và tùy theo hoàn cảnh mà thực hiện. Anh làm theo tất cả những gì(…)