lòng tự trọng

Lòng tự trọng của loài chó

Lòng tự trọng của loài chó

Năm ấy tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh: “Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào?”. Anh trả lời: “Trừ chuyện không biết nói ra, chúng không khác gì người”. Câu trả lời của anh khiến tôi sửng(…)

Vai trò trụ cột của người đàn ông trong gia đình.

Vai trò trụ cột của người đàn ông trong gia đình.

Mấy thằng bạn anh hay nói vui: “Trong một tháng, khoảng thời gian vợ tao vui vẻ nhất là lúc tao nộp lương cho vợ!”. Nhưng vợ anh thì ngược lại, anh “ớn lạnh” nhất giây phút “nộp lương” đó, vì em luôn mặt nặng mày nhẹ, chì chiết anh đủ thứ. Lúc thì em(…)