Hoa hồng đỏ

Hoa hồng đỏ

Chào Erin – Shawn Hayden đứng ở bậc cửa tiệm hoa “Vẻ đẹp”, nơi tôi vừa xin được một chân làm việc vào cuối tuần – Mua hoa giờ này có muộn quá không? Bà Becker, chủ cửa hàng, vừa mới bảo tôi chuyển tấm bảng ghi “mở cửa” thành “đóng cửa”, nhưng tôi vẫn(…)