có lợi

Má ơi! Con sẽ về bên má!

Má ơi! Con sẽ về bên má!

Con thực lòng rất sợ nghe la rầy, nhưng con hứa, nếu má la rầy, con sẽ cố lắng nghe và không hề than vãn. Con sẽ về bên má. Hơn một năm kể từ ngày má và con chưa hề chạm mặt. Khởi sự không phải lỗi tại con, nhưng con có lỗi khi(…)

Giữa có ích và vô ích

Giữa có ích và vô ích

Ngày xưa, khi người con thứ của Câu Tiển bị vua Sở bắt giam vì tội giết người . Lúc này ở nước Sở có một vị tiên tri tên là Trang Sinh rất được vua Sở tôn kính và sùng bái – Câu Tiển biết được chuyện này, nên thảo 1 lá thư, kèm(…)