Những video clip cảm động nhất năm 2012

Những video clip cảm động nhất năm 2012

Tổng hợp những video clip cảm động nhất năm 2012 – từ người biết chiến thắng số phận đến tình cảm người cha dành cho người con bệnh nặng, đến chú mèo bên xác bạn mình. Đáng xúc động!