Vì sao nàng dâu hay ích kỷ với nhà chồng?

Vì sao nàng dâu hay ích kỷ với nhà chồng?

Nhà chồng tôi – những người chỉ biết nhận mà không biết cho thì phận dâu con cũng chẳng dở hơi mà lao đầu vào hy sinh tất cả. Vì vậy con dâu ích kỷ với nhà chồng cũng là phải đạo (?!). Người ta cho mình ăn trái đắng thì sao có thể trả(…)