Chuyện tình cảm động của 2 chú chim

Chuyện tình cảm động của 2 chú chim

Một chú chim mái lơ đãng sà xuống đường và không may mắn đã bị một chiếc xe quệt qua. Bị thương nặng, chú chim không thể bay cũng không thể di chuyển. Sau đó, một chú chim trống bay đậu xuống bên cạnh chim mái, mang theo thức ăn cho    chim mái và chú(…)