chung chồng

Những câu chuyện chung chồng cảm động

Những câu chuyện chung chồng cảm động

Xưa nay, chẳng ai muốn sống kiếp chồng chung. Nhưng có những người vợ đã tình nguyện rước “người thứ ba” về nhà. Họ đến với nhau không phải bằng cuộc chiến ái tình giành giật chồng con mà cố gắng sống ấm êm, hòa thuận. Nhiều câu chuyện về cảnh “một ông hai bà”(…)

Cảm động những câu chuyện chung chồng

Có những người vợ đã tình nguyện rước “người thứ ba” về nhà. Họ đến với nhau không phải bằng cuộc chiến ái tình giành giật chồng con mà cố gắng sống ấm êm, hòa thuận. Xưa nay, chẳng ai muốn sống kiếp chồng chung. Nhưng có những người vợ đã tình nguyện rước “người(…)