Cuộc sống lam lũ của đôi vợ chồng tật nguyền

Cuộc sống lam lũ của đôi vợ chồng tật nguyền

Nhiều hôm đang mò ốc, nghe tiếng tay buông thõng xuống nước, bà Nguyễn Thị Suốt vội lần mò về chỗ nào sủi bọt để tìm chồng. Gần 30 năm qua, đôi vợ chồng già bệnh tật sống nhờ vào những con ốc. Mùa đông, dòng nước lạnh ngắt, vợ chồng bà Suốt ở thị(…)