Tìm chồng cho mẹ

Tìm chồng cho mẹ

Con bây giờ đã không còn ích kỷ, trẻ con nữa. Con nghĩ tốt nhất nên tìm người đàn ông thay thế cha, có thể cho mẹ cảm nhận tình yêu và rất yêu thương mẹ. Mẹ sẽ hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày, sống lâu hơn để con được ở bên mẹ nhiều hơn.(…)