Cậu bé 10 tuổi 4 năm trồng chuối đi học

Cậu bé 10 tuổi 4 năm trồng chuối đi học

Không quản mưa hay nắng, cậu bé bại liệt nửa thân dưới này vẫn ngày ngày chăm chỉ trồng chuối hoặc bò đến trường, đến nay đã được 4 năm. Nhan Ngọc Hoành người thôn Tương Bá, huyện Bình Sơn, Nghi Tân, theo như lời bà cậu bé kể, Nhan Ngọc Hoành năm một tuổi(…)