Chuyện kể về chú chó thông minh hiểu tiếng người

Chuyện kể về chú chó thông minh hiểu tiếng người

Chuyện thứ nhất: Con Lu tinh khôn Tôi chưa bao giờ chứng kiến ai đó nuôi chó và mèo lại khôn như chó và mèo nhà bác tôi. Bác là chị mẹ tôi, bác lấy chồng năm 17 tuổi sinh được 3 người con, bác trai mất khi bác chưa đầy 30 tuổi, bác ở(…)