Câu chuyện về cô gái cứu hộ chó mèo hoang

Câu chuyện về cô gái cứu hộ chó mèo hoang

Kể về công việc hàng ngày của mình, Thu Trang vui vẻ cho biết hầu như toàn bộ thời gian sau giờ làm việc mình đều dành chăm sóc chó mèo. Trang cho biết cô và các thành viên trong nhóm đều có thói quen gọi những chú chó mèo mình từng cứu hộ là(…)