Nhóm tình nguyện tặng chăn và thức ăn cho người vô gia cư

Nhóm tình nguyện tặng chăn và thức ăn cho người vô gia cư

Thấy bà lão cuộn mình trong tấm áo mưa mỏng, nhóm tình nguyện Ấm dừng xe bên đường rồi nhẹ nhàng đặt gói xôi nóng và đắp thêm cho bà chiếc chăn ấm rồi lặng lẽ lên đường tìm thêm những mảnh đời nghèo khổ ở thủ đô. 23h tối thứ 7, các tình nguyện(…)