Cuộc giải cứu chim sẻ xúc động cư dân mạng

Cuộc giải cứu chim sẻ xúc động cư dân mạng

Thương chú chim sẻ chưa ra ràng đã bị gãy xương vì rơi từ tổ xuống đất, Bảo gác mọi công việc để đem sinh linh bé nhỏ ây về chữa trị. Nuôi cho đến khi se sẻ đủ lông đủ cánh, chàng trai lại thả chim về với thiên nhiên. Một ngày tháng 11(…)