Vụ chìm đò ngày 30 tết và những nỗi đau còn lại

Vụ chìm đò ngày 30 tết và những nỗi đau còn lại

Cùng những đau thương khó xoa dịu, vụ chìm đò chấn động 30 tết năm 2009 trên sông Gianh làm 42 người chết cũng mở ra nhiều đổi thay. Bến đò Quảng Hải ngày cuối năm buồn hiu hắt, không một bóng người. Chỉ ít lâu sau vụ chìm đò, cầu Quảng Hải đã bắc(…)