Hãy soi mình vào gương

Hãy soi mình vào gương

Hôm đó, khi tất cả các nhân viên công ty đến văn phòng để làm việc, họ thấy trên bảng tin có một dòng chữ lớn: “Hôm qua người đã cản trở sự phát triển của bạn trong công ty này đã qua đời. Chúng tôi mời bạn tham dự đám tang trong phòng ăn(…)