Túi táo đỏ và chiếc chìa khóa

Túi táo đỏ và chiếc chìa khóa

Tốt nghiệp đại học, anh ở lại Nam Kinh công tác. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, anh đã nắm giữ được chức giám đốc nghiệp vụ ở một công ty. Với những lần được khen thưởng về thành tích làm việc trong công ty và số vốn tích góp nhiều nguồn của bản(…)