Người phụ nữ nhặt rác bao bọc hơn 30 đứa trẻ bị bỏ rơi

Người phụ nữ nhặt rác bao bọc hơn 30 đứa trẻ bị bỏ rơi

Một người phụ nữ nhặt rác ở Trung Quốc trong 30 năm đã cưu mang hơn 30 đứa trẻ bị bỏ rơi. Bà Trương Phi, 57 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Mẹ nuôi của bà cũng qua đời khi bà mới lên 8. Bà Trương Phi kiếm sống bằng nghề(…)