Sức sống mãnh liệt của cậu bé Nickolas Coke

Sức sống mãnh liệt của cậu bé Nickolas Coke

Đây là một căn bệnh bẩm sinh rất hiếm gặp, tỷ lệ mắc bệnh là rất thấp 1/10000. Khi mắc bệnh này, bệnh nhân dường như mất toàn bộ các cảm xúc cũng như khả năng suy nghĩ. Hầu hết những đứa trẻ mắc bệnh giống Coke chỉ có thể sống được vài ngày sau(…)