Nạn diệt chủng Khmer Ðỏ

Một bộ phim có tính đột phá của Campuchia miêu tả cuộc đời của một phụ nữ bị mất gần hết người thân 40 năm trước dưới nền cai trị diệt chủng của Khmer Đỏ đang được công chiếu ở Mỹ. Bộ phim gợi lên những chiêm nghiệm và đau buồn sâu sắc đối với(…)