Câu chuyện cuộc đời của cố thủ tướng Pham Văn Đồng

Câu chuyện cuộc đời của cố thủ tướng Pham Văn Đồng

Trước khi qua đời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dặn dò con trai duy nhất của mình: “Ba không có tài sản gì để lại cho con. Ba chỉ để lại một sự nghiệp để tiếp tục…”. Làm việc cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ năm 19 tuổi, đến khi Thủ tướng Phạm(…)