Cách làm hòa khi có cãi nhau giữa vợ chồng

Cách làm hòa khi có cãi nhau giữa vợ chồng

Có thể câu chuyện của tôi hơi lạc dòng so với những gì diễn đàn đang bàn, bởi tôi nghĩ, các bạn chỉ đang nói về ý nghĩa tình dục trên một mặt phẳng – vai trò của nó trong đời sống vợ chồng. Thật ra, khó có thể nói về tình dục một cách(…)