Câu chuyện về người gởi tiền bí mật

Câu chuyện về người gởi tiền bí mật

Tôi đã kể câu chuyện này bằng miệng cho nhiều người quen nghe. Không phải tất cả mọi người đều ủng hộ. Đó cũng là điều tất nhiên. Hình như bây giờ con người đối với con người khác trước kia. Có lẽ chính vì thế mà tôi thấy nên kể câu chuyện này. Tôi(…)