Người mẹ nhịn ăn để chết theo con

Người mẹ nhịn ăn để chết theo con

Quá đau xót trước cái chết của người con trai, ngày nào bà Gưch cũng ra nhà mả của con nằm khóc, sau 1 tháng tuyệt thực vì thương nhớ con, bà đã chết và được chôn cất cạnh mộ con mình. Đó là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của người mẹ(…)