Đằng sau những bức ảnh gây cảm động nhất thế giới

Đằng sau những bức ảnh gây cảm động nhất thế giới

Những bức ảnh chụp tại bệnh viện khắp nơi trên thế giới gây xúc động bởi sự chân thực, cho thấy cuộc sống với những góc kính nhân văn nhất về loài người, khi họ ở nơi nhìn thấy được cả thiên đường và địa ngục… Bệnh viện, là nơi người ta tranh đấu, nơi(…)