Cảm động lá thư bố gửi con gái

Cảm động lá thư bố gửi con gái

Khi nào các con biết sống tốt, biết phấn đấu, hy sinh, chân thật, biết vui với niềm vui của người khác, biết buồn với nỗi đau của đồng loại nghĩa là lúc ấy bố vẫn còn tồn tại… Trong cuộc sống hỗn độn những thật thật, giả giả mà lòng người trắc ẩn, trong(…)