Làm cha

Làm cha

Có phải là sai khi ta mong chờ một tình yêu thật sự? Con đã nói với bố câu đó. Trong giây phút không làm chủ được bản thân, bố đã đánh con. Bởi, đó không phải là một tình yêu bình thường, mà con trai bố lại yêu người cùng giới. Uớc gì con(…)