Thiếu úy hy sinh vì cuộc chiến hàng lậu

Thiếu úy hy sinh vì cuộc chiến hàng lậu

Trước khi nhận nhiệm vụ tham gia đội công tác đặc biệt của công an tỉnh Quảng Ninh, Bình còn nói với gia đình sau khi xong việc sẽ về giới thiệu bạn gái. “Bình ơi, thế là âm dương cách biệt, chúng tôi vô cùng thương tiếc an,h một con người dũng cảm chí(…)