Bỏ chồng lúc ốm đau là người vợ bạc tình

Bỏ chồng lúc ốm đau là người vợ bạc tình

Nếu em đã bạc tình bạc nghĩa như thế thì buông tay thôi. Và dù có đến với ai, tình yêu của em sẽ lại chết yểu lần nữa khi khó khăn. Chào em, chị hơn em vài tuổi và cũng đã trải qua những gian khó của hôn nhân nên đọc tâm sự “Cạn(…)