Đừng tỏ ra mạnh mẽ

Đừng tỏ ra mạnh mẽ

Tình yêu là muôn hình vạn trạng, là một điều bí ẩn nào đó hay đôi khi nó chỉ là những cảm xúc riêng biệt nhất của riêng một ai đó…Một đều duy nhất mà bạn có thể khẳng định được rằng, nếu khi bạn thật lòng yêu một ai đó thì đó chính là(…)