Bí mật từ cuộc đời của mẹ

Bí mật từ cuộc đời của mẹ

Một lần, theo mẹ về quê ngoại ăn giỗ, tình cờ tôi nghe mấy cô bác hàng xóm bảo “nhìn thằng T (tôi) con của chị Tư (mẹ tôi) sao mà giống anh B như đúc. Nó càng lớn trông càng giống”, rồi họ cứ xầm xì to nhỏ với nhau. Tôi ngơ ngác chẳng(…)