Việc làm thiện thầm lặng của người đàn bà nhặt rác

Việc làm thiện thầm lặng của người đàn bà nhặt rác

Nhiều năm nay, có một người phụ nữ ở vùng nông thôn tỉnh TT. Huế hàng ngày vẫn cần mẫn nhặt nhạnh các túi nilon được thải ra, để giúp đỡ người nghèo. Năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Đối ở thôn Tây Trì Nhôn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang,(…)