Tìm hiểu bệnh sổ mũi ở trẻ em

Tìm hiểu bệnh sổ mũi ở trẻ em

Xung quanh bệnh sổ mũi trẻ em có khá nhiều ý kiến khác nhau. Chúng tôi xin giới thiệu một số sự thật và ngộ nhận. 1. Trẻ vài tuổi bị sổ mũi phải nằm giường Không đúng. Việc cấm trẻ ra khỏi nhà không cần thiết, nếu sổ mũi là triệu chứng duy nhất,(…)