Chuyện về gia đình đông con nhất Hà Nội

Chuyện về gia đình đông con nhất Hà Nội

42 tuổi, liên tục trong 25 năm qua vợ chồng chị tằng tằng sinh một mạch 13 người con. Bất chợt trước câu hỏi thằng Tám sinh năm bao nhiêu, chị Hải chỉ cười gượng vì “quên mất rồi”. Cái ăn vợ chồng chị còn lo từng bước huống chi nghĩ đến cái học cho(…)