Má ơi! Con sẽ về bên má!

Má ơi! Con sẽ về bên má!

Con thực lòng rất sợ nghe la rầy, nhưng con hứa, nếu má la rầy, con sẽ cố lắng nghe và không hề than vãn. Con sẽ về bên má. Hơn một năm kể từ ngày má và con chưa hề chạm mặt. Khởi sự không phải lỗi tại con, nhưng con có lỗi khi(…)