Chú cho nhịn ăn 2 ngày nằm bên mộ chủ

Chú cho nhịn ăn 2 ngày nằm bên mộ chủ

Hai ngày không ăn, không ngủ, chú chó Leao nằm phủ phục bên ngôi mộ chủ nhân của nó vừa mới qua đời trong trận lũ và lở đất lịch sử tấn công Brazil.Khắp Teresópolis, một trong những khu vực ảnh hưởng nặng nhất do thiên tai tuần trước ở Rio de Janeiro, Brazil, đâu(…)