Cô bé có nghị lực siêu phàm viết chữ bằng chân

Cô bé có nghị lực siêu phàm viết chữ bằng chân

Sinh ra có đôi tay bị “dẹp xương”, vì thế Phạm Thị Mỹ không cử động được bình thường như bao người khác. Nhưng cô bé vẫn không cam chịu số phận, đã tập viết chữ bằng chính đôi chân của mình, để rồi đến trường và trở thành một học sinh giỏi. Cô học(…)