Hoàng tử bé bỏng của mẹ

Hoàng tử bé bỏng của mẹ

Nhìn con ngủ mẹ cứ muốn cắn mãi vào cái má bầu bầu bụ sữa của con. Giọt nước mắt của con là biển đau thương trong lòng mẹ. Ánh mắt đen láy của con là cửa sổ tâm hồn mẹ. Làm sao để con hiểu hết nỗi lòng mẹ? Sẽ là bất lực vì(…)