Bầu trời của con

Bầu trời của con

Thèm một cái tựa vai, thèm một cái nắm tay, thèm một cái ôm thật chặt… nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không thể sánh được với bố – bầu trời của con… Mỗi lần ngồi sau xe bố, tấm lưng to như bầu trời của bố, bầu trời ấy che rét cho con,(…)