Người bán trà đá làm việc thiện

Người bán trà đá làm việc thiện

Bán trà đá, ở nhà tạm bợ nhưng hơn 10 năm nay, bà Trần Thị Mận vẫn gom góp, dành dụm từng đồng tiền lẻ kiếm được để làm từ thiện. Ở nhờ trong lô cốt Bà Trần Thị Mận sinh ra và lớn lên khi đất nước chìm trong tiếng súng, bà từng là(…)