Tớ xin lỗi cậu

Tớ xin lỗi cậu

Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10 , chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm . Và tôi gọi điện cho cậu ấy . – Cậu đến đớn mình được chứ ? – Được , đợi mình 5 phút ! – Nhanh lên đấy nhé ? –(…)