Bạn mình ơi, ngủ yên nhé!

Bạn mình ơi, ngủ yên nhé!

Căn bệnh ung thư gan đã giết chết bạn chỉ trong 2 tháng sau đó. Mình vội vã quay về chỉ kịp đốt một nén nhang chứ không nhìn được khuôn mặt bạn ra sao. Mình khóc nhiều lắm! Bạn thân mến! Mình viết những dòng này chắc chắn bạn không bao giờ đọc được(…)