Câu chuyện về bà lão bán kẹo cao su

Câu chuyện về bà lão bán kẹo cao su

Hoàn cảnh không quá bĩ cực, lý do bà Trần Thị Sơn – 75 tuổi tìm đến nghề ăn xin, bán dạo rất đặc biệt: Bà đi để cái chân không bị liệt vĩnh viễn! Lê một bên chân đau tấp tểnh, ai nhìn bà Sơn lọ mọ tay bị, tay gậy cũng phải xót(…)