Bạn của tôi là ai?

Bạn của tôi là ai?

Đã từ lâu lắm rồi, tôi không có thời gian viết một bài viết nào nữa trên webcamdong do công việc, do bận rộn bên truyện cười hay và còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Sở thích của tôi là được viết ra những gì mà mình nghĩ thích làm những làm những điều hơi(…)