Cuộc sống về già của các nghệ sĩ lão thành

Cuộc sống về già của các nghệ sĩ lão thành

Để được vào cái nơi mà bình thường chẳng ông bà cụ nào muốn vào, các nghệ sĩ lão thành đã phải trải qua rất nhiều “kiểm duyệt” – tất cả chỉ vì đời người nghệ sĩ xưa quá nghèo và còn nhiều khó khăn. Đến thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.(…)