Người mẹ nhịn đói nuôi 3 con bị bệnh

Người mẹ nhịn đói nuôi 3 con bị bệnh

Nhiều hôm đói không ngủ được, chị Cao Thị Thủy ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, ra vườn vặt chuối xanh ăn tạm. Với mẹ con chị, hôm nào có nồi cháo độn rau, hôm đó được “cải thiện”. Vét nốt chỗ gạo trong bao tải để ở góc nhà, chị Thủy cho vào(…)