Ông lão 80 đạp xe đi hỏi vợ gây xôn xao đất Cảng

Ông lão 80 đạp xe đi hỏi vợ gây xôn xao đất Cảng

Ông Xê già rồi, sức yếu, mắt kém, không đi được xe máy, nên con cháu sắm cho ông cái xe đạp. Ngoài ra, ông còn tự sắm thêm phương tiện để “tán gái” là cái điện thoại di động chụp được hình, quay được phim. Có xe đạp, có điện thoại rồi, hễ nghe(…)