Khi mẹ nối dối

Khi mẹ nối dối

Thuở nhỏ, gia đình cậu rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi cơm đủ ăn, mẹ lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói! – Lần nói dối đầu tiên của Mẹ. Khi cậu lớn dần lên, người mẹ tảo tần tranh(…)